Πολιτική απορρήτου

1 Ποιοι είμαστε

1.1 Είμαστε LORGAR, ASBISc Enterprises PLC, Ιαπετού, 1, Άγιος Αθανάσιος, 4101, Λεμεσός, Κύπρος.

1.2 Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν επισκέπτεστε το lorgar.eu (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών μας για iPhone, Android) (εφεξής ο Ιστότοπος) και τις επιλογές που έχουμε στη διάθεσή σας σε σχέση με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων (το Απόρρητο Πολιτική).
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου θα πρέπει να διαβάζεται παράλληλα, και επιπλέον, με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Ιστότοπού μας (προσβάσιμοι στο Διαδίκτυο στους Όρους και Προϋποθέσεις (Όροι) και στην Πολιτική μας για Cookies (Προσβάσιμος στο Διαδίκτυο στην Πολιτική Cookie). Σε περίπτωση οποιουδήποτε αντιφάσεις μεταξύ αυτής της Πολιτικής Απορρήτου και των Όρων, αυτή η Πολιτική Απορρήτου θα υπερισχύει.

2 Η Πολιτική Απορρήτου

2.1 Παρέχοντας πρόσβαση στον Ιστότοπο και την Εφαρμογή (εφεξής Ιστότοπος και Εφαρμογές), ενεργώντας εύλογα και καλή τη πίστη, πιστεύουμε ότι:

 • έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για εγγραφή και χρήση αυτού του ιστότοπου και των εφαρμογών·
 • παρέχετε αληθείς πληροφορίες για τον εαυτό σας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη χρήση των Υπηρεσιών και των Εφαρμογών του ιστότοπου·
 • κατανοήστε ότι με τη δημοσίευση των προσωπικών σας στοιχείων έχετε προφανώς δημοσιοποιήσει αυτές τις πληροφορίες και αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να γίνουν διαθέσιμες στη Διοίκηση·
 • κατανοούν ότι ορισμένοι τύποι πληροφοριών που μεταφέρονται από εσάς σε άλλους χρήστες του ιστότοπου δεν μπορούν να διαγραφούν από εσάς ή εμάς.
 • είναι εξοικειωμένοι με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και την αποδέχονται.

2.2Δεν ελέγχουμε τις πληροφορίες χρήστη που λάβαμε από εσάς, εκτός από το βαθμό που μια τέτοια επαλήθευση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντί σας.

2.3 Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για πολίτες της ΕΕ. Εάν δεν είστε πολίτης της ΕΕ, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου που ισχύει στη δικαιοδοσία σας.

3 Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς

3.1 Προκειμένου να εφαρμόσουμε τη συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς και να σας παρέχουμε πρόσβαση στη χρήση της λειτουργικότητας του ιστότοπου, θα βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες του ιστότοπου, θα αναπτύξουμε και θα εφαρμόσουμε νέες Υπηρεσίες ιστότοπου και εφαρμογών και θα βελτιώσουμε τη διαθέσιμη λειτουργικότητα του ιστότοπου και της εφαρμογής. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, συγκεντρώνουμε, οργανώνουμε, εξάγουμε, συγκρίνουμε, χρησιμοποιούμε και συμπληρώνουμε τα δεδομένα σας (εφεξής “επεξεργασία”). Επίσης, θα λάβουμε και θα διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα και τις αναλύσεις που επεξεργαζόμαστε αυτόματα στις θυγατρικές και τους συνεργάτες μας, όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα και στην ενότητα 4 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

3.2 Έχουμε αναφέρει λεπτομερέστερα τις πληροφορίες που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Ιστότοπων και Εφαρμογών μας, γιατί τις συλλέγουμε και τις επεξεργαζόμαστε και τις νομικές βάσεις παρακάτω.

Πληροφορίες που συλλέγονται

Σκοπός

Νομική βάση

1

Δεδομένα τοποθεσίας

We use your location data in order to generate recommendations and to tailor and improve the ads displayed on partner sites. We also use this information in order to provide you with recommendations, we feel you may be interested in, updates and information on our and selected third parties' products and services we think you may be interested in

Συγκατάθεση

Ένομα συμφέροντα

2

Δεδομένα που παρέχετε για να εγγραφείτε στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, του επωνύμου, του αριθμού κινητού τηλεφώνου ή/και της διεύθυνσης email σας

Χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε συστάσεις, ιστότοπους συνεργατών που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, ενημερώσεις και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας και ορισμένες υπηρεσίες τρίτων που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσουμε προτάσεις και να προσαρμόσετε και να βελτιώσετε τις Υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο και την Εφαρμογή

Ένομα συμφέροντα

Εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας

3

Εάν είναι απαραίτητο, αντίγραφο της ταυτότητάς σας ή άλλο έγγραφο που περιέχει το όνομα, το επώνυμο, τη φωτογραφία και τον αριθμό του κύριου εγγράφου ταυτότητας εσείς ή ο εκπρόσωπός σας. Ενδέχεται να λάβουμε πρόσθετα βήματα επαλήθευσης όπου θεωρούμε εύλογα για την επαλήθευση του λογαριασμού σας

Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να επαληθεύσουμε τον λογαριασμό σας και να αποτρέψουμε κατάχρηση και παραβιάσεις δικών σας ή άλλων προσώπων' δικαιώματα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας εάν χάσετε τα διαπιστευτήριά σας και επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας μαζί μας

Ένομα συμφέροντα

Εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας

4

Πρόσθετα δεδομένα που παρέχετε όταν επεξεργάζεστε τη σελίδα σας μέσω του Προφίλ, συμπεριλαμβανομένης της οικογενειακής σας κατάστασης, της εγγενούς πόλης, της τρέχουσας πόλης, της διεύθυνσης κατοικίας κ.λπ. Πρόσθετα δεδομένα που παρέχετε όταν επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις σας

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη διαχείριση και τη διαχείριση του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των Υπηρεσιών Ιστότοπου και Εφαρμογών σε εσάς. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε προτάσεις που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, ενημερώσεις και πληροφορίες σχετικά με εμάς και επιλεγμένα τρίτα μέρη' προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε τις διαφημίσεις που παρουσιάζονται στους συνεργάτες του ιστότοπου και να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των διαφημίσεων

Ένομα συμφέροντα

Εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας

5

Πρόσθετα δεδομένα που λαμβάνονται κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τεχνικές συσκευές, τεχνική αλληλεπίδραση με τον ιστότοπο (διεύθυνση IP του κεντρικού υπολογιστή σας, λειτουργικό σύστημα, τύπος προγράμματος περιήγησης, γεωγραφική θέση, εγκατεστημένες εφαρμογές σας, πάροχος Διαδικτύου , επαφές από τον τηλεφωνικό σας κατάλογο, δεδομένα που αποκτήθηκαν από την πρόσβαση στην κάμερα, το μικρόφωνο και παρόμοιες συσκευές) και τη συμπεριφορά περιήγησής σας και περαιτέρω ενέργειες στον ιστότοπο και την εφαρμογή

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για εσωτερική αναθεώρηση προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, για να κατανοήσουμε τυχόν σφάλματα που ενδέχεται να συναντήσετε κατά τη χρήση του ιστότοπου και της εφαρμογής, για να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στον ιστότοπο και την εφαρμογή και για να εξατομικεύσουμε τη χρήση του Ιστότοπος και εφαρμογή. Οι πληροφορίες που περιέχουν το ιστορικό δραστηριότητας του ιστότοπου είναι διαθέσιμες στις "Ρυθμίσεις / Ασφάλεια" τμήμα της σελίδας σας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε τις διαφημίσεις που παρουσιάζονται στον ιστότοπο και την εφαρμογή και να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των διαφημίσεων

Ένομα συμφέροντα

6

Πληροφορίες που λαμβάνονται αυτόματα κατά τη στιγμή της πρόσβασης στον Ιστότοπο ή σε ιστότοπους τρίτων με χρήση cookies και τεχνολογιών όπως το Google Analytics

Δείτε την πολιτική μας για τα cookies, η οποία καθορίζει τους τύπους cookies που χρησιμοποιούμε και για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε τις διαφημίσεις που παρουσιάζονται στους συνεργάτες του ιστότοπου και να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των διαφημίσεων και για να σας παρέχουμε τη δυνατότητα χρήσης του τμήματος της λειτουργικότητας του ιστότοπου σε τρίτα μέρη’ ιστοσελίδες

Συγκατάθεση

7

Πληροφορίες που δημιουργείτε στη σελίδα σας έξω από την ενότητα επεξεργασίας του Προφίλ και του ιστότοπου & Σελίδα εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου ονόματος προφίλ, δωματίων, ειδοποιήσεων, εικόνων, εγγραφών ήχου, εγγραφών βίντεο)

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη διαχείριση και τη διαχείριση του ιστότοπου και της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των υπηρεσιών μας σε εσάς

Έννομα συμφέροντα, τα οποία περιλαμβάνουν ιδίως την επεξεργασία δεδομένων που έχετε δημοσιοποιήσει.

Εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας

8

Πληροφορίες που δημιουργούνται από εσάς κατά την υποβολή αιτημάτων στην υποστήριξη των Υπηρεσιών μας

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και να ολοκληρώσουμε το αίτημα υποστήριξής σας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να διερευνήσουμε τυχόν παράπονα εκ μέρους σας και να σας παρέχουμε μια πιο αποτελεσματική υπηρεσία

Ένομα συμφέροντα

Εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας

9

Πληροφορίες που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα των ενεργειών συμπεριφοράς σας στον Ιστότοπο (είσοδος / αποσύνδεση από την Εφαρμογή, δημοσίευση εικόνων, ιστορικό δραστηριότητας και παρακολούθηση βίντεο)

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη διαχείριση και τη διαχείριση του ιστότοπου και της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των Υπηρεσιών Ιστότοπου και Εφαρμογών σε εσάς. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών, την εμφάνιση πληροφοριών στον ιστότοπο και στην εφαρμογή. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να διερευνήσουμε τυχόν παράπονα εκ μέρους σας και να σας παρέχουμε μια πιο αποτελεσματική υπηρεσία

Ένομα συμφέροντα

10

Πληροφορίες που ελήφθησαν για εσάς ως αποτέλεσμα των ενεργειών άλλων χρηστών στον Ιστότοπο (αισθητήρας κίνησης, διαρροή κ.λπ.)

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη διαχείριση και τη διαχείριση του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των Υπηρεσιών του ιστότοπού μας σε εσάς. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να προσαρμόσουμε τη χρήση του ιστότοπου και την αλληλεπίδρασή σας με τις Υπηρεσίες του ιστότοπού μας

Ένομα συμφέροντα

11

Πληροφορίες που ελήφθησαν ως αποτέλεσμα της χρήσης των δυνατοτήτων πληρωμής στον Ιστότοπο (για παράδειγμα, το πρώτο και το τελευταίο τέσσερα ψηφία του αριθμού της κάρτας σας, απαραίτητα για να μπορείτε να αντιστοιχίσετε αυτά τα δεδομένα με έναν αριθμό αναγνώρισης χρήστη)

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη διαχείριση και τη διαχείριση του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των Υπηρεσιών του ιστότοπού μας σε εσάς. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να διερευνήσουμε τυχόν παράπονα εκ μέρους σας και να σας παρέχουμε μια πιο αποτελεσματική υπηρεσία

Ένομα συμφέροντα

Εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας

12

Δεδομένα που συλλέγονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους φίλους σας από το Facebook, το VK, το Instagram

Εισάγουμε αυτές τις πληροφορίες σε ένα σύστημα ανάλυσης ιστού για την επακόλουθη προετοιμασία προωθητικών προσφορών σχετικά με τις υπηρεσίες και τις υπηρεσίες μας στους φίλους σας

Ένομα συμφέροντα

Εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας

3.3 Τα έννομα συμφέροντά μας περιλαμβάνουν (1) τη διατήρηση και τη διαχείριση του ιστότοπου και της εφαρμογής. (2) παροχή των Υπηρεσιών Ιστοσελίδας σε εσάς. (3) βελτίωση του περιεχομένου του ιστότοπου. (4) η επεξεργασία των δεδομένων έχει δημοσιοποιηθεί ρητά από εσάς· (5) διασφαλίζοντας ότι ο λογαριασμός σας προστατεύεται επαρκώς. και (6) συμμόρφωση με οποιεσδήποτε συμβατικές, νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις βάσει οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας.

3.4 Τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία εάν απαιτείται από μια αρχή επιβολής του νόμου ή ρυθμιστική αρχή, φορέα ή υπηρεσία ή για την υπεράσπιση ή την άσκηση νομικών αξιώσεων. Δεν θα διαγράψουμε προσωπικές πληροφορίες εάν σχετίζονται με έρευνα ή διαφωνία. Θα συνεχίσει να αποθηκεύεται μέχρι να επιλυθούν πλήρως αυτά τα ζητήματα ή/και κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται ή/και επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα/σχετική νομοθεσία.

3.5 Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή δεδομένων τοποθεσίας και των εφαρμογών σας τροποποιώντας τις ρυθμίσεις απορρήτου στην εφαρμογή για κινητά/τις ρυθμίσεις απορρήτου της κινητής συσκευής σας. Μπορείτε να αποσύρετε την Έναρξη ενεργών υπηρεσιών, Εκκίνηση μετά την ενεργοποίηση της συσκευής Ανάγνωση ειδοποιήσεων σε αναδυόμενα παράθυρα Σύνδεση δικτύου, προβολή Απενεργοποίηση κατάστασης αναμονής, Προβολή σύνδεσης Wi-Fi, ανάκτηση δεδομένων από το Διαδίκτυο Έλεγχος σήματος δόνησης Google Play Σύστημα πληρωμών, Σύνδεση Wi-Fi /Αποσύνδεση, Αλλαγή ρύθμισης Δικτύου απεριόριστης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, Αναπαραγωγή Install Referrer API στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Η επιλογή κατάργησης της εγγραφής θα περιλαμβάνεται επίσης σε κάθε email (ως άμεσο μάρκετινγκ) που σας αποστέλλουμε εμείς ή οι επιλεγμένοι τρίτοι συνεργάτες μας, εάν αυτό το άμεσο μάρκετινγκ υλοποιείται στην πραγματικότητα από εμάς ή τους επιλεγμένους τρίτους συνεργάτες μας με την άδειά μας.

3.6 Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν θέλετε να επεξεργαζόμαστε ευαίσθητες και ειδικές κατηγορίες δεδομένων σχετικά με εσάς (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία, τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη σεξουαλική ζωή και τον σεξουαλικό σας προσανατολισμό) θα πρέπει φροντίστε να μην δημοσιεύσετε αυτές τις πληροφορίες ή να μην κοινοποιήσετε αυτά τα δεδομένα στον Ιστότοπο. Μόλις παρέχετε αυτά τα δεδομένα, θα είναι προσβάσιμα από τη Διοίκηση και τρίτους συνεργάτες και καθίσταται δύσκολο για εμάς να αφαιρέσουμε αυτά τα δεδομένα.

3.7 Λάβετε υπόψη ότι εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ή δεν παρέχετε τα δεδομένα που απαιτούμε για τη διατήρηση και τη διαχείριση του Ιστότοπου και της Εφαρμογής, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να εγγραφείτε στον Ιστότοπο και την Εφαρμογή.

3.8 Εάν σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν αυτών που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα σας παράσχουμε λεπτομέρειες σχετικά με αυτόν τον πρόσθετο σκοπό πριν ξεκινήσουμε την επεξεργασία.

4 Κοινή χρήση δεδομένων

4.1 Χρησιμοποιώντας υπηρεσίες VPN, "Ιδιωτική καρτέλα" mode, Tor Browser, κ.λπ., μπορείτε να προσδιορίσετε τη λειτουργία εμπιστευτικότητας και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στις πληροφορίες που καθορίζονται στις παραγράφους 2,3,4 και 7 στον παραπάνω πίνακα. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα κατάλληλα εργαλεία ιστότοπου και εφαρμογών είναι λειτουργικά. Λάβετε υπόψη ότι όταν δημοσιεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία, αυτά μπορεί να γίνουν διαθέσιμα στους χρήστες του Διαδικτύου και να αντιγραφούν ή/και να διαδοθούν από αυτούς τους χρήστες. Μόλις μεταφερθούν αυτά τα δεδομένα από εσάς σε άλλους χρήστες, δεν θα μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα.

4.2 Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας με την οντότητα AWS που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, Amazon Web Services EMEA SARL, ("AWS Europe"), επειδή ορισμένες από τις υπηρεσίες μας εξυπηρετούνται εκεί. για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση: aws.amazon.com. Μερικές φορές μπορεί επίσης να χρειαστεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτο μέρος προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς ή να διαχειριστούμε τον ιστότοπο και την εφαρμογή, για παράδειγμα εάν επιλέξετε να μοιραστείτε τα δεδομένα σας σε άλλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

4.3 Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτους εργολάβους και προγραμματιστές εφαρμογών μας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα τρίτα μέρη αναλαμβάνουν υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από τον Ιστότοπο και τη χρήση των εφαρμογών που προσφέρουν. Τα δεδομένα θα κοινοποιηθούν σε αυτούς τους προγραμματιστές μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε τους προγραμματιστές να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας μέσω του ιστότοπου ή/και της εφαρμογής.

4.4 Οι ακόλουθες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται ως σύστημα διαχείρισης διαφημίσεων: Τα συστήματα Google Analytics και Facebook Ads έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε οι πληροφορίες σας να μην κοινοποιούνται απευθείας σε τρίτους διαφημιστές. Ένας διαφημιζόμενος ή ο δημιουργός μιας πρότασης μπορεί να επιλέξει να στοχεύει διαφημίσεις μόνο σε ομάδες χρηστών που εμπίπτουν σε κριτήρια όπως η ηλικία, το φύλο ή η τοποθεσία ή να στοχεύει κοινότητες ανάλογα με τον τύπο, π.χ. αυτοκίνητα ή μόδα. Εάν ανήκετε σε μία από τις ομάδες-στόχους, θα λάβετε μια αγγελία ή μια σύσταση.

4.5 Ένας διαφημιστής ή ο δημιουργός προτάσεων μπορεί επίσης να επιλέξει να ανεβάσει μια λίστα με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου και ταυτότητες ιστότοπου ή/και εφαρμογής LORGAR στα συστήματά μας, ώστε εμείς (αλλά όχι ο σύμβουλος ή ο δημιουργός προτάσεων) να μπορούμε να ελέγξουμε για αντιστοιχίσεις χρηστών. Θα δουν τον αριθμό των αγώνων αλλά όχι τους ίδιους τους αγώνες.

4.6 Η οντότητα AWS με έδρα το Λουξεμβούργο, η Amazon Web Services EMEA SARL, ("AWS Europe") και άλλες εταιρείες στο AMAZON, που χρησιμοποιούν τις δικές τους υπηρεσίες διαφημίσεων, ενδέχεται να σας προβάλλουν διαφημίσεις.

5 Ρυθμίσεις απορρήτου

5.1 Ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που λειτουργούν από τρίτα μέρη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το απόρρητο των δεδομένων σας όταν αποκτάτε πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους ή συνεργάζεστε με υπηρεσίες τρίτων και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τη σχετική δήλωση απορρήτου τρίτων που θα διέπει τα δικαιώματα απορρήτου των δεδομένων σας.

5.2 Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις ενέργειες τρίτων που, ως αποτέλεσμα της χρήσης του Διαδικτύου ή των Υπηρεσιών του ιστότοπου, αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες σας σύμφωνα με το επίπεδο απορρήτου Διαδικτύου που έχετε επιλέξει (4.1).

5.3 Δεν φέρουμε ευθύνη για τις συνέπειες της χρήσης πληροφοριών που, λόγω της φύσης της Ιστοσελίδας στην Εφαρμογή, ενδέχεται να είναι διαθέσιμες σε οποιονδήποτε χρήστη του Διαδικτύου, εάν παραχωρήσετε δικαιώματα πρόσβασης στο Προφίλ του προσωπικού σας λογαριασμού ή/και στην Εφαρμογή. Σας ζητάμε να προσεγγίσετε υπεύθυνα την ακεραιότητα των πληροφοριών σχετικά με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και να σας υπενθυμίσουμε ότι απαγορεύεται η κοινοποίηση τέτοιων πληροφοριών σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται στη συμφωνία χρήστη.

6 Διεθνείς μεταγραφές

6.1 Ενδέχεται να μεταφέρουμε και να διατηρήσουμε στους διακομιστές ή τις βάσεις δεδομένων μας ορισμένες από τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

6.2 Οι χώρες στις οποίες μεταφέρουμε τα δεδομένα σας ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους περί προστασίας δεδομένων με τη δικαιοδοσία σας. Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ή/και εφαρμόζουμε τις Τυπικές συμβατικές ρήτρες (π.χ. Υπόδειγμα Ρήτρες, Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων/Προσθήκη) για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται επαρκώς.

7 Περίοδοι Διατήρησης

7.1 Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα ανάλογα με τη νομική βάση για την οποία ελήφθησαν αυτά τα δεδομένα ή/και εάν πρόσθετες νομικές/ρυθμιστικές υποχρεώσεις επιβάλλουν τη διατήρηση των προσωπικών σας στοιχείων κατά τη διάρκεια της όρος που απαιτείται ή/και επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα/σχετική νομοθεσία.

7.2 Μπορείτε να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφοντας δεδομένα από την προσωπική σας σελίδα. Εναλλακτικά, μπορείτε να διαγράψετε τη σελίδα σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Διαγραφή του προφίλ μου" που είναι διαθέσιμη στην ενότητα "Οι ρυθμίσεις μου". Έχετε το δικαίωμα να επαναφέρετε το προσωπικό σας προφίλ εντός 90 ημερών από τη διαγραφή της προσωπικής σας σελίδας.

7.3 Μπορούμε να διαγράψουμε το Προφίλ σας ή τις πληροφορίες που δημοσιεύετε στην Εφαρμογή εάν έχουμε λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή σύμφωνα με τους Όρους.

8 Τα δικαιώματά σας

8.1 Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας στοιχεία:

 1. Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας στοιχεία.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας στοιχείων: μπορείτε να ζητήσετε να ενημερώσουμε, να αποκλείσουμε ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν τα δεδομένα είναι ελλιπή, παρωχημένα, λανθασμένα, παρανόμως ληφθέντα ή δεν είναι πλέον σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 3. Το δικαίωμα περιορισμού της χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων.
 4. Το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας στοιχεία.
 5. Το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 6. Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις).
 7. Το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη απόφαση.
 8. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική αρχή.

8.2 Έχετε επίσης το δικαίωμα να αφαιρέσετε ανεξάρτητα το Προφίλ σας, τις πληροφορίες στο Προφίλ σας και να κάνετε αλλαγές και διορθώσεις στο προσωπικό σας Προφίλ στον Ιστότοπο και την Εφαρμογή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι αλλαγές και διορθώσεις περιέχουν ενημερωμένες και αληθείς πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να δείτε μια επισκόπηση των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς μέσω της Ιστοσελίδας.

8.3 Εάν θέλετε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, στείλτε το αίτημά σας σε εμάς στην Υποστήριξη Υποστήριξης Υποστήριξης ή γραπτώς στην LORGAR, ASBISc Enterprises PLC, Ιαπετού, 1, Άγιος Αθανάσιος, 4101, Λεμεσός, Κύπρος. Θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας προτού μπορέσουμε να σας αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα.

9 Μέτρα ασφαλείας

9.1 Λαμβάνουμε τεχνικά, οργανωτικά και νομικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, όπου χρειάζεται, κρυπτογράφησης, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, διαγραφή, τροποποίηση, αποκλεισμό, αντιγραφή και διάδοση.

9.2 Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα πραγματοποιείται με τη σύνδεσή σας (διεύθυνση e-mail) και τον κωδικό πρόσβασής σας. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου αυτών των πληροφοριών. Δεν πρέπει να μοιράζεστε τα διαπιστευτήριά σας με τρίτα μέρη και σας ενθαρρύνουμε να λάβετε μέτρα για να διατηρήσετε αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές.

9.3 Εάν ξεχάσετε τα στοιχεία σύνδεσής σας και έχουμε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας στείλουμε ένα email που περιέχει έναν κωδικό ανάκτησης χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο που είναι διαθέσιμο εδώ: lorgar.eu.

9.4 Για να μειωθεί η πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης από τρίτα μέρη, εάν συνδεθείτε στο λογαριασμό σας από έναν ασυνήθιστο διακομιστή (ιδίως από διακομιστή που βρίσκεται σε άλλη χώρα), θα αποκλείσουμε την πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα. Στη συνέχεια, θα λάβετε ένα μήνυμα που σας ζητά να δώσετε ορισμένα ψηφία που υποδεικνύονται σε ένα μήνυμα που αποστέλλεται στον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Μετά από τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες εισαγωγής αυτών των ψηφίων, θα αποκλείσουμε την πρόσβαση από αυτόν τον διακομιστή για 4 ώρες.

9.5 Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ώρα και τη συσκευή από την οποία έγινε πρόσβαση στον λογαριασμό σας, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο Εμφάνιση ιστορικού δραστηριότητας στην ενότητα Οι ρυθμίσεις μου.

10 Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική

10.1 Ενδέχεται να αλλάξουμε ή/και να ενημερώνουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό. Εάν αυτή η Πολιτική Απορρήτου αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο, θα δημοσιεύσουμε μια ενημερωμένη έκδοση σε αυτήν τη σελίδα. Θα διατηρήσουμε τις προηγούμενες εκδόσεις αυτής της Πολιτικής Απορρήτου στα αρχεία μας. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι είστε πάντα ενήμεροι για τις πρακτικές πληροφόρησης και τυχόν αλλαγές σε αυτές. Προς το παρόν, συλλέγουμε μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τη σωστή λειτουργία του Ιστότοπου και της Εφαρμογής σύμφωνα με τα Άρθρα 15-18 του Κανονισμού (GDPR). Το δικαίωμά σας να διαγράψετε προσωπικά στοιχεία σύμφωνα με το Άρθρο 5 του GDPR έχει ασκηθεί. Το σύστημα μεταφοράς δεδομένων σε άλλες χώρες εντός των Συμμετοχών αναπτύχθηκε και διαμορφώθηκε με βάση το Άρθρο 45 του Κανονισμού (GDPR). Χρησιμοποιούμε επίσης ένα σύστημα πληρωμών με διεκπεραίωση πληρωμών πριν από την τράπεζα, στο οποίο καθοδηγούμαστε από την Πολιτική Πληρωμών και την Πολιτική Cookies. Μέσα στην εταιρεία μας έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού. Κατάλογος Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού και Πολιτικής Αντιμετώπισης Συμβάντων Ασφάλειας, καθώς και ένα σύστημα που έχει αναπτυχθεί και εισαχθεί για την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της εποπτικής αρχής για περιπτώσεις εισβολής και διαρροής σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμός (GDPR).

11 Επικοινωνήστε μαζί μας

11.1 Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, στείλτε τα ερωτήματά σας σε εμάς, γραπτώς στη διεύθυνση: LORGAR, ASBISc Enterprises PLC, Ιαπετού, 1, Άγιος Αθανάσιος, 4101, Λεμεσός, Κύπρος, ή στην Υποστήριξη. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ερώτημά σας αποτελεσματικά, παρακαλούμε αναφέρετε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

11.2 Όλη η αλληλογραφία που λαμβάνουμε από εσάς (γραπτές ή ηλεκτρονικές ερωτήσεις) ταξινομείται ως πληροφορίες περιορισμένης πρόσβασης και δεν μπορεί να αποκαλυφθεί χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή σας. Τα προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεσή σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την απάντηση στο ερώτημα, εκτός εάν ορίζεται ρητά από το νόμο.

11.3 Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΥΠΔ μας είναι support@lorgar.eu